WIL JIJ
Niet meer worstelen met dat ene opvoedprobleem dat je niet opgelost krijgt?
Ruzie en conflicten met je kind oplossen en voorkomen?
Je kind opvoeden zonder grote problemen en zorgen?
Meer tijd en energie voor een leuke relatie met je kind en je partner of vrienden?
Dat je kind zich beter ontwikkeld in een prettige gezinssituatie?

IK BIED
Kortdurende hulp bij vragen of problemen tijdens de opvoeding.
Geen wachtlijsten, snel verbetering in 4-6 gesprekken.
Hulp bij en na een echtscheiding voor ouders, stiefouders en kinderen.
Workshops en ouderavonden over opvoed thema’s.